O souboru

Historie

Smíšený komorní sbor Cantio antiqua Praha vznikl koncem 80. let z členů studentského sboru Cantus semper vivus vedeného Věrou Jankovičovou, který působil při gymnáziu Budějovická v Praze 4.
V současném složení vystupuje Cantio antiqua asi od roku 1999.

Zaměření

Cantio antiqua Praha se orientuje převážně na renesanční a raně barokní polyfonní hudbu. Repertoár souboru tvoří až osmihlasá vokální díla světská i duchovní autorů italských, francouzských, anglických, německých a španělských; samostatnou část repertoáru pak představují skladby vánoční, které podávají průřez této hudby v Čechách od počátku 15. století až po tvorbu skladatelů raného baroka.

Obsazení

Komorní obsazení souboru Cantio antiqua Praha (čtyři soprány, mezzosoprán, tři alty, tenor a bas) umožňuje přiblížit se dobové interpretační praxi,  kdy každý hlas byl prováděn třeba jen jedním zpěvákem či instrumentalistou. Cantio antiqua Praha příležitostně spolupracuje s instrumentalisty – hráči na zobcové flétny, loutnisty či kytaristy, hráči na smyčcové nástroje nebo s cembalisty.

Členové

soprán:
Lada Krenková
Radana Sedláčková
Markéta Žížalová

alt:
Hana Ctiborová
Václava Makovcová
Alena Mrázková

tenor:
Jan Kmoch

bas:
Jiří Petr
Michal Doleček

Hosté

Vojtěch Nejedlý  (zobcové flétny, violoncello)
Bohuslav Kratěna (kytara)

Bývalí členové

umělecký vedoucí
Petr Nejedlý

soprán
Pavlína Skácelová
Eva Kuncová
Veronika Kuldová
Barbora Čálkovská
Martina Maděrová
Alena Kosová

alt
Alice Rahmanová
Daniela Vodáčková
Alena Fidlerová
Petra Konrádová

tenor
Milan Šafr
Martin Němec
Jakub Závada

bas
Josef Šimandl
Pavel Vodáček
Pavel Šír
Martin Brož
Mirek Sejkora
Mirek Hrad